Conducció eficient


El curs va dirigit a conductors profesionals amb l'objectiu bàsic de donar la informació més àmplia sobre l'ús dels diferents elements del vehicle, per aconseguir el màxim rendiment energètic, reduir les emissions contaminants al medi ambient i augmentar la seguretat a la condució.

Metodologia
La metodologia d'aquesta acció formativa consisteix en una divisió en tres fases:

Primera fase: es realitza, amb tots i cadascun dels participants, un recorregut escollit de forma circular amb un contingut de trams en via urbana i interurbana en el qual els alumnes condueixen tal com estan acostumats a fer-ho habitualment. En la fase es faran una sèrie d'apunts relatius a la utilització del fre de servei, desenvolupament del canvi de marxes, forma de conducció general, temps invertit i consum de carburant.

Segona fase: impartició de la classe teòrica dels conceptes i elements fonamentals de la conducció econòmica, segura i racional.

Tercera fase: es realitza de nou el recorregut anterior peró adaptant la conducció partint de les explicacions donades en la classe teòrica. Es tornen a realitzar les anotacions esmentades anteriorment durant el segon recorregut i es farà la comparativa.

Lliça d'Amunt
Parets del Vallès - Eixample
Parets del Vallès - Casc Antic
Diseñado por SF-Informàtica