ADR


Cursos per a l'obtenció i renovació del permís de matèries perilloses. Realitzem totes les especialitats (bàsics, cisternes, explosius i radioactius).

Els requisits per a la inscripció és posseir el permís de la clase B, amb un any d'antiguitat.

Les hores obligatòries per a l'obtenció de cadascuna de les especialitats són:
- 18 hores per al bàsic.
- 9 hores per a cadascuna de les especialitats.

Per l'obtenció es realitza un examen oficial a través de la prefectura provincial de trànsit.

Pel reciclatge es realitza un curs i un examen en la mateixa autoescola, la qual certificarà una vegada s'hagi acabat el curs, que l'alumne l'ha realitzat i es procedeix a la renovació del carnet.

Les hores obligatòries per al reciclatge són:
- 9 hores per al bàsic.
- 4'5 hores per cadascuna de les especialitats.

Aquests cursos es solen realitzar en caps de setmana en horaris flexibles.

Lliça d'Amunt
Parets del Vallès - Eixample
Parets del Vallès - Casc Antic
Diseñado por SF-Informàtica