Permiso C+E

Edad: 21.

Autoriza:
- Automóviles de la clase C con un remolque mayor de 750kg

Permisos que hay que poseer: C.

Convalicaciones: B+E, C1+E, D1+E o D+E si se posee D1 o D.

Lliça d'Amunt
Parets del Vallès - Eixample
Parets del Vallès - Casc Antic
Diseñado por SF-Informàtica