Permiso D+E

Edad: 24.

Autoriza:
- Automóviles de la clase D con un remolque menor de 750kg

Permisos que hay que poseer: D.

Convalicaciones: B+E, C1+E si es posee C1.

Lliça d'Amunt
Parets del Vallès - Eixample
Parets del Vallès - Casc Antic
Diseñado por SF-Informàtica