Permís LVA

Edat: 16.

Permet:
- Vehicles especials agrícoles i conjunts amb masses o dimensions màximes que no excedeixin els límits ordinaris i amb velocitat màxima de 45km/h.

Permisos que s'han de poseir: Cap.

Convalicacions: Cap.

Lliça d'Amunt
Parets del Vallès - Eixample
Parets del Vallès - Casc Antic
Diseñado por SF-Informàtica